Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest to forma płatności która jest obowiązkowa dla każdego obywatela pracującego. Bez względu na to czy jest to praca na etacie czy tez własna firma składki na to ubezpieczenie należy płacić. Ich wysokość zawsze określa sejm podczas swoich narad. Potem jest to komunikowane ogółowi społecznemu na wielu forach, portalach i w gazetach. Często okazuje się że w każdym nowym roku te składki są coraz wyższe. Nie zawsze cieszy to ludzi ponieważ corocznie są to ogromne pieniądze płacone do państwa. Z drugiej strony dzięki temu opieka zdrowotna jest bezpłatna. Jednak w praktyce można spotkać się z problemem braku specjalistów lub długimi kolejkami do lekarza. W efekcie ubezpieczenie to jest płacone na darmo ponieważ wiele ludzi wybiera prywatne leczenie. Ubezpieczenie zdrowotne prowadzone jest przez fundusz zdrowia, natomiast składki płacone są do ZUS-u. To instytucja państwowa odpowiedzialna za przekaz składek do funduszu zdrowia na leczenie pacjentów. Również część z nich idzie na sprzęt medyczny.

Comments are closed.