Currently Browsing: zatrucia

Zatrucie tlenkiem węgla

Pomiędzy stężeniem tlenku węgla we krwi a stopniem zatrucia i rozwojem objawów toksycznych istnieje ścisła zależność. W pomieszczeniu zamkniętym, gdzie wydzielił się tlenek węgla o bardzo dużym stężeniu, natychmiast może nastąpić śmierć, bez objawów ostrzegawczych. Nazywamy to wówczas zatruciem błyskawicznym. Tlenek węgla o mniejszym stężeniu prowadzić może do zatrucia ostrego, ciężkiego, średnio ciężkiego lub lekkiego. Zatrucie ostre powoduje objawy niedotlenienia mózgu: bóle głowy, szum w uszach, nudności, wymioty, drżenie. Najbardziej niebezpieczny jest zanik odruchów obronnych wynikający z osłabienia kończyn dolnych i porażenia mięśni. Zatruty szukając ratunku, nie jest w stanie dojść do drzwi lub okna. Później pojawiają się: większe oszołomienie, zamroczenie, utrata zdolności decydowania i działania oraz zobojętnienie na niebezpieczeństwo, a następnie zaburzenia w oddychaniu, wymioty, niekiedy napady drgawek, w końcu — utrata przytomności i śpiączka trwająca nawet kilka dni. Przy długo trwającej śpiączce, szczególnie w przypadkach samobójczych, należy pamiętać o możliwości mieszanego zatrucia — ze. środkami nasennymi. W końcowej fazie zatrucia zwykle występuje podwyższona temperatura ciała. Śmierć jest spowodowana porażeniem oddechu.

Odporność na jad owadów

U niektórych ludzi, zwłaszcza u ludzi zdrowych, dopiero liczba użądleń sięgająca powyżej 500 może spowodować zejście śmiertelne przez uduszenie. Dlatego tak bardzo niebezpieczne są ukąszenia przez rój pszczół. O przebiegu zatrucia decyduje więc uodpornienie organizmu. Stąd u jednego człowieka występują po ukąszeniu burzliwe objawy, podczas gdy drugi na podobne ukąszenie zareaguje lekkim odczynem. Zazwyczaj objawy użądlenia niegroźnego ustępują po 4—5 godzinach, ale znużenie i bóle głowy mogą trwać jeszcze przez kilka dni. Udzielenie pomocy po ukąszeniu przez pszczołę rozpocząć należy od usunięcia żądła. Następnie miejsce ukąszenia można posmarować roztworem amoniaku, roztworem sody oczyszczonej, słabym roztworem nadmanganianu potasu; w ostateczności można posypać popiołem z papierosa. Na duże obrzmienia przykłada się pęcherz z lodem lub kompres z altacetu czy wody Burowa. Jeśli wystąpią już objawy ogólnoustrojowego zatrucia jadem, należy z chorym jak najszybciej udać się do lekarza. W razie obrzęku krtani może niezbędna okazać się tzw. tracheotomia, .którą może wykonać jedynie lekarz.